O nas

Kultura i oświata

Parafia p.w. Ofiarowania NMP

Instytucje i Organizacje

Atrakcje

Harmonogram wywozu odpadów - Górno - 2016

harmonogram gorno 2016 mini

 Informacje dodatkowe

  1. Pojemniki i worki z surowcami wtórnymi należy wystawić do drogi przejazdowej.
  2. W pojemniku gromadzimy odpady komunalne. Zabrania się wrzucania do pojemników substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, medykamentów, przedmiotów zawierających rtęć oraz innych odpadów niebezpiecznych.
  3. Pojemniki nie wystawione do drogi przejazdowej nie będą odliczane od rachunku.
  4. Pierwszy wywóz odpadów niesegregowanych dotyczy wszystkich dostawców odpadów; drugi dotyczy umów zawartych na dwukrotny wywóz.
  5. Worki z odpadami segregowanymi wystawiamy do godz. 7.30.
  6. Odpady segregowane w workach nie mogą być mocno zabrudzone.
  7. W przypadku stwierdzenia w workach na surowce wtórne obecności frakcji odpadów zmieszanych, wystawione worki nie będą odbierane.
  8. Worki są do nabycia w zakładzie i na samochodach odbierających odpady.
  9. Maksymalne napełnienie pojemnika winno umożliwiać przykrycie go pokrywą.

Źródło: Zakład Komunalny sp z o.o.w Sokołowie Młp.