O nas

Kultura i oświata

Parafia p.w. Ofiarowania NMP

Instytucje i Organizacje

Atrakcje

Ochotnicza Straż Pożarna

 Ochotnicza Straż Pożarna w Górnie

 

powstała w 1924 r.pod DSC 00935przewodnictwem Pawła Bogunia (po II Wojnie Światowej został sołtysem Górna). Kolejnymi komendantami lub też prezesami OSP w Górnie byli: Stanisław Drelich, Julian Kutyła, Józef Nowak, Franciszek Piersiak, Władysław Łach, Franciszek Kutyła, Franciszek Naróg, Stanisława Ruszak, Stanisław Perlak i Adam Piersiak (sprawuje tę funkcję do chwili obecnej).

DSC 00934


   

 •                                                             MISJA
 • 1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.
  2. Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
  3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
  4. Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
  5. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej.
  6. Działania na rzecz ochrony środowiska.
  Obszary działań
  Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca
  - Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
  Bezpieczeństwo publiczne
  - Ratownictwo i ochrona ludności
 •    podczas akcji- pożar w DPS w Górnie w dniu 08.01.2015 r.