O nas

Kultura i oświata

Parafia p.w. Ofiarowania NMP

Instytucje i Organizacje

Atrakcje

Dane kontaktowe

Sportowa
36 - 051 Górno
 
17 7728820
www.gornoviagorno.futbolowo.pl (nieoficj.)

 

O zespole

Rok założenia: 1966

Barwy: biało-czerwone

Stadion: Stadion 400-lecia - pojemność - 800 miejsc / oświetlenie - zainstalowane / boisko - 107 m x 70 m

 

Lokalizacja

 

 

Górno wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie rzeszowskim, w gminie Sokołów Małopolski.

Wieś położona jest w centralnej części Kotliny Sandomierskiej, na północnym krańcu Płaskowyżu Kolbuszowskiego, na ubogich, piaszczystych glebach. Występują tu również śródleśne wydmy, obecnie porośnięte lasem. Podstawowymi uprawami w okolicach Górna są: żyto, owies i ziemniaki. Górno otoczone jest przez lasy sosnowe będące częścią Puszczy Sandomierskiej. W ostatnich latach obserwuje się tendencję do stopniowego zalesiania części gruntów rolnych.

Wieś założona prawdopodobnie już w XVI wieku na karczowanych terenach Puszczy Sandomierskiej. Położona jest na powierzchni 1826,7741ha Obecnie liczy ok. 600 numerów domów oraz 2184 mieszkańców.Uprawnionych do głosowania ok.1700 osób. Nazwy części wsi (przysiółki): Dołęga, Gruby, Majdan, Meszne, Rękaw, Walickówka, Zaborze, Zagrody.

Wieś sąsiaduje terytorialnie z : Markowizną, Krzywą Wsią, Wólką Sokołowską, Wólką Niedźwiedzką, Wolą Zarczycką, Turzą.

ULICE: Rzeszowska, Pańska, Centralna, Sanatoryjna, Górki, Kościelna, Sportowa, Sosnowa, Akacjowa, Leśna, Borowa, Zagrodowa, Majdan, Kwiatowa, Polna, Dołęga (1-36), Meszne, Zaborze, Zaciszna.

Górno

Kościół parafialny: murowany, zbudowany w 1912r. według projektu architekta lwowskiego Jana Sas-Zubrzyckiego , poświęcony w 1913 r., konsekrowany w 1929r.

SAM 2413

SAM 2411

 

 

 

 

 

 

 

 

               plac kościelny - na pierwszym planie w rogu grób przedwojennego proboszcza Górna ks. Franciszka Bielawskiego (ur.1863r. - zm.1920 r.), z tyłu ołtarz polowy widziany z tyłu i z przodu

Grób ks.prałata Mieczysława Lachora, proboszcza Górna w latach 1948 - 1990, patrona Zespołu Szkół w Górnie

SAM 2416Dwa najstarsze na górnieńskim cmentarzu nagrobki z II połowy XIX w. (rodu Prugarów)

kapliczka domkowa z 1830 roku przy ul.Centralnej

SAM 2367

SPZOZ "Sanatorium" im.Jana Pawła II utworzony w 1949 r. -  wybudowany przez Niemców w czasie okupacji na potrzeby "Luftwaffe".

 

Dom Pomocy Społecznej w Górnie

SAM 2453

Wiejski Ośrodek Kultury w Górnie przy ul. Centralnej - wcześniej siedziba Gminnej Rady Narodowej a następnie Ośrodek ZdrowiaSAM 2461

WOK widziany z tyłu - korty tenisowe i plac zabaw

SAM 2457

SAM 2459

Wiejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Górnie przy ul. Sportowej - u góry budynek wielofunkcyjny, u dołu stadion sportowy

Zalew " Niedźwiadek" łączący Górno , Wólkę Niedźwiedzką i Wólkę Sokołowską - miejsce wypoczynku i rekreacji a także wędkowania

W XVI wieku obszary puszczy sandomierskiej były poddawane akcji osadniczej, która w latach siedemdziesiątych dotarła do terenów, gdzie powstało Górno. Leżące w dobrach Piotra Ulińskiego i Katarzyny z Lipnika Górno zostało założone przed rokiem 1578, bowiem z tego roku pochodzi źródło wyraźnie wspominające tę miejscowość                                                                                                 

    Dzieje wsi Górno

     połowa XVI w. - prawdopodobne założenie wsi
    1578.07.15 - pierwsza pisana wzmianka o Górnie (będącym w posiadaniu Piotra Ulińskiego)
    1597 - wybudowanie pierwszego kościoła
    1599.01.15 - erygowanie parafii przez krakowskiego kard. Jerzego Radziwiłła                                  
    1611.12.04 - konsekracja świątyni (bp. Walerian Lubieniecki, sufragan krakowski)
    1643 (przed tą datą) - nabycie Górna przez Pruszyńskich
    1655 - potop szwedzki, partyzanckie walki na terenach puszczańskich
    1657 - najazd Rakoczego, spalenie pobliskiego Sokołowa Małopolskiego
    1672 - pustoszący najazd tatarski
    1678 (ok.) – wybudowanie drugiego, drewnianego kościoła
    1702.05.17 - polubowny wyrok sądu, pleban górnieński uzyskuje prawo duszpasterzowania w połowie Kamienia
    1686 (po tej dacie) - Puszyńscy sprzedają Górno Branickim
    1733 - Jan Klemens Branicki sprzedaje Górno i Dołęgę Antoniemu Lubomirskiemu
    1752.12.05 - August III zezwala na lokację Markowizny przez Antoniego Ratyńskiego
    1772 - w I. rozbiorze Górno wchodzi w skład Cesarstwa Austriackiego
    1809 – trzeci w tym samym miejscu, drewniany kościół, poświęcone pod koniec tego roku
    1825 - obok kościoła staje drewniana dzwonnica z dębowych bali
    1831 - powstają dwie kapliczki przy kościele
    1837.07.23 - na blisko pół wieku (do 1886 r.) parafię obejmuje ks. Franciszek Prugar
    1852 – konsekracja kościoła (wizytacja bpa przemyskiego Franciszka Wierzchlejskiego)
    1903.10.23 – pożar kościoła (25.07.1904 - pożar kościoła w Sokołowie)
    1907 – wyłączenie z parafii wsi Kamień
    1913 wiosna – ukończenie budowy murowanego kościoła
    1913.07.14 – poświęcenie kościoła (bp Karol Józef Fischer, Biskup Przemyski)
    1918 - po odzyskaniu niepodległości ponowne zawieszenie na wieży kościelnej dwóch ocalonych przed rekwizycją dzwonów
    1925 – Dołęga-Przysiółek dołączona do parafii w Wólce Niedźwiedzkiej
    1926 - w kościele staje ołtarz główny autorstwa Franciszka Dąbrowskiego z Żołyni
    1929.06.05 – konsekracja kościoła (bp Fischer)
    1924 - założenie Straży Pożarnej w Górnie
    1937 - budowa Domu Ludowego w centrum wsi
    1938 - część Korczowisk i Biedaczowa odłączona (do parafii Mazury)
    1939  październik - zawiązanie komórki ZWZ-AK "Sosna I", potem "88"
    1940 - budowa poligonu Luftwaffe, w Górnie zlokalizowano centrum dowodzenia
    1940/41 - przełom roku - zamknięcie kościoła (podobnie: III-IV, VIII-IX 1942)
    1941.06 - zasiedlenie obozu grupą 5.000 żołnierzy i oficerów
    1942.06.05 - męczeńska śmierć pięciu Łowiszczan, rozstrzelanych w lesie Żyłka za niestawienie się do pracy w święto Bożego Ciała
    1944.02.19 - AK organizuje szkolenie saperskie w nieistniejącej już wikarówce
    1944.07.24 - wkroczenie wojsk radzieckich do wsi, bombardowanie terenu obozu Luftwaffe
    1944.10.15 - zamach na funkcjonariusza MO, Władysława Marcińca
  1944.12.26 - zamach (na Zaborzu) na milicjantów: Ludwika Matycha (zginął) i Franciszka Kuduka
 1945 - przywrócenie dostępu do wieży kościoła (po zamurowaniu w czasie okupacji wejścia - tak, by uchronić dzwony przed Niemcami)
1948.04.08 - parafię górnieńską obejmuje ks. Mieczysław Lachor (+ 11.12.1990 )                                                                                                                                                                                                                                                      
1951 - powstaje polichromia w prezbiterium kościoła
1969 - wzniesienie ołtarza posoborowego w kościele
    1970 - otwarcie nowej szkoły
    1971 - budowa ołtarza polowego przy kościele                                                                                                                                                                                    
    1971.06.25 - nawiedzenie parafii przez MB Królową Polski                    SAM 2374
    1975 – wyłączenie z parafii wsi Łowisko
    1976 - wzniesienie obok placu kościelnego kaplicy - Pomnika Ofiar Wojny
    1987 - wzniesienie pomnika na miejscu śmierci Łowiszczan z 1942 roku
    1988.05.20 - poświęcenie placu budowy kościoła w Markowiźnie
    1991.04.07 - poświecenie kościoła w Markowiźnie
    1991.07 - rozpoczęcie działalności firmy "Smak-Eko"
    1997 - poświęcenie rozbudowanej szkoły

/ Na podstawie: Krzysztof Ożóg, " Dzieje parafii Górno"/

                                                Dedykacja

 Poniżej godne polecenia trzy książki Kazimierza Smolaka "Dzieje Górna" opisujące historię Górna, wydarzenia,

tradycje oraz rody i osoby z nim związane - od czasów najdawniejszych po obecne. Książki zawierają mnóstwo zdjęć i dokumentów, które autor pieczołowicie zbierał wśród mieszkańców oraz w archiwach. Czwarta książka tego autora, to "Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnie" (zakładka na stronie głównej).

http://solectwogorno.pl/images/SAM_2396.JPG

http://solectwogorno.pl/images/SAM_2391.JPGU góry materiały z domowego archiwum, będące w posiadaniu autora strony:

1/ strona tytułowa gazety "WICI" Organu Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej wydana w maju 1939 r. - uwagę zwraca artykuł mówiący  o przygotowaniach do wojny z hitlerowskimi Niemcami,

2/ pismo przewodniczącego Związku Młodzieży Wiejskiej "Wici" w Górnie Franciszka Osetka do Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej z prośbą o zgodę na zorganizowanie dożynek- pismo sporządzone na kilka tygodni przed wybuchem II Wojny Światowej ( sierpień 1939 r.)

 

SAM 2404SAM 2405

 Pozostałości II Wojny Światowej znajdujące się w lesie obok drogi krajowej nr "19"SAM 2407