O nas

Kultura i oświata

Parafia p.w. Ofiarowania NMP

Instytucje i Organizacje

Atrakcje

sanatorium gorno

 

Dane kontaktowe

Rzeszowska 5
36-051 Górno
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
17 7715 300
www.gorno.eu

 

O zakładzie

sanatorium logo

Sanatorium Przeciwgruźlicze rozpoczęło swą działalność w kwietniu 1949 roku, w budynkach pozostawionych przez wojska niemieckie okupujące te tereny. Obiekty powstały w czasie II wojny światowej dla potrzeb lotników niemieckich. Lokalizację wybrano m.in. ze względu na mikroklimat o walorach zdrowotnych. Sanatorium rozpoczęło swą działalność w iście pionierskich warunkach. Personel stanowili: 1 lekarz i 5 pielęgniarek.

Wg kroniki Sanatoryjnej pierwszy pacjent przyjechał po 4 dniach, po tygodniu było ich już pięciu i tak stopniowo Sanatorium rosło w siłę, aż do chwili obecnej, placówka istnieje bowiem już przez ponad pół wieku.

W styczniu 1998 roku zakład został przekształcony w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowe Sanatorium Przeciwgruźlicze. Kolejna zmiana nastąpiła w 2001 roku, gdy struktura zakładu znacznie się poszerzyła i zakład przyjął nazwę Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium”.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej "Sanatorium" im. Jana Pawła II oferuje specjalistyczne leczenie gruźlicy i chorób płuc, świadczenia medyczne w zakresie opieki długoterminowej oraz specjalistyki ambulatoryjnej, rehabilitacji, diagnostyki i medycyny pracy. W lipcu 2007 r. Zakład wdrożył system zarządzania jakością w zakresie usług medycznych. Obecnie obowiązujący Certyfikat jest zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009.
Atutem zakładu jest specyficzna lokalizacja. Położenie na terenie leśnym i izolacja od aglomeracji miejskiej eliminuje zanieczyszczenie przemysłowe środowiska. Leczenie w specyficznym mikroklimacie o walorach zdrowotnych, zapewniają lasy sosnowe wydzielające zdrowotne olejki eteryczne drzew i glastych.

 

Lokalizacja

 

 

zs gorno

 

Dane kontaktowe

Centralna 14
36 - 051 Górno
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
17 7728559
www.szkolagorno.eu

 

Lokalizacja

sp2 szkola

 

Dane kontaktowe

Zaborze 51
36-051 Górno
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
17 7728652
www.sp2gorno.wist.com.pl

 

O szkole

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ignacego Partyki w Górnie mieści się w malowniczej i zalesionej części Górna, zwanej Zaborzem. W Zaborzu Szkoła Podstawowa powstała w 1961 roku. Wcześniej dzieci z przysiółka i Mesznego chodziły do szkoły w Górnie.

W 1958 roku zawiązał się Komitet Budowy Szkoły. Koszta budowy w 50% pokrywał Iignacy Partyka pochodzący z Zaborza, a przebywający w USA, zaś drugą połowę Wydział Oświaty w Kolbuszowej. Powstał budynek złożony z 3 sal lekcyjnych i mieszkana kierownika (został nim Kazimierz Golas). Dzieci z Zaborza i Mesznego musiały na katechezę uczęszczać nadal do Górna, gdyż w 1961 roku po uruchomieniu szkoły, władze oświatowe nie zgodziły się na naukę religii w murach szkoły.

Ignacy Partyka z żoną Bronisławą zfinansował także budowę Domu Ludowego w Zaborzu. Zamysłem fundatorów było, aby największa sala w Domu Ludowym miała charakter kapilcy, w której księża odprawialiby w niedzielę i święta Mszę św. dla wiernych z Zaborza i Mesznego, szczgólnie dla chorych, dzieci i w podeszłych wiekiem. Jednakże po wybudowaniu władze świeckie czyniły wszystko, aby nie zrealizować woli fundatorów i nie dopuściły do do powstania kaplicy i sprawowania Eucharystii. Ignacy i Bronisława Partykowie wydrukowali nawet w USA obrazek na pamiątkę odprawienia pierwszej Mszy św. w wybudowany Domu Ludowym w 1970 roku, który dotarł do Górna, Zaborza i Mesznego. Nie pomogly interwencje Partyków w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie w 1972 roku. W związku z taką postawą władz w niedoszłej kapicy utworzono salę widowiskową, a w trzech pomieszczeniach zorganizowano sale lekcyjne, a ponadto powstało jedno mieszkanie dla nauczyciela. Nie było również mowy, aby katechizacja odbywała się w Domu Ludowym. W 1972 roku utworzono punkt katechetyczny w domu Józefa Burka, gdzie księża wikariusze nauczali religii aż do 1989 roku, po czym przeniesiono ją do tamtejszej szkoły (Źródło: "Dzieje Parafii Górno" 1599-1999, Krzysztof Ożóg).

Teren wokół szkoły to ogródek oraz dość duże boisko. Szkoła może poszczycić się sukcesami w różnych konkursach jak również sukcesami sportowymi. Uczniowie korzystają z pracowni komputerowej ze stałym dostępem do Internetu. W szkole jest biblioteka, czytelnia z 5 stanowiskami komputerowymi i dostępem do Internetu oraz sala gimnastyczna ze sceną. W szkole działa sklepik, który prowadzony jest przez uczniów pod nadzorem nauczycieli i rodziców. W szkole panuje miła i przyjazna dziecku atmosfera. Po lekcjach młodzież korzysta z różnych kół zainteresowań: ekologicznego, historycznego, plastycznego i sportowego. Można także szlifować zdolności wokalne na zajęciach z chóru i spotkaniach oazowych. Odbywają się także zajęcia wyrównawcze. Na terenie szkoły działa również Samorząd Uczniowski. Organizuje wiele imprez, współpracuje z dyrekcją, Radą Rodziców i nauczycielami. Propaguje prawa dziecka i czuwa nad ich przestrzeganiem.

 

Lokalizacja

kosciol parafialny

 

Dane kontaktowe

Centralna 104
36 - 051 Górno
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
17 772 87 20
17 772 85 70 – wik.
17 772 89 60 – kapelan
www.parafiagorno.pl

 

O parafii

Parafia erygowana:  15.01.1599 r.

Proboszcz: Ks. mgr Jan Lib, RM, KKKL, od 1990-12-18

Historia:

Parafia Górno została erygowana przez biskupa krakowskiego kard. Jerzego Radziwiłła 15.01.1599 r. Terytorium wydzielono z parafii Bieliny. Pierwszy kościół drewniany wraz z wyposażeniem oraz grunty i inne dochody dla każdego proboszcza ufundowali właściciele dóbr rudnicko-kopeckich: Katarzyna Ulińska, wdowa po Piotrze i jej syn Stanisław, podczaszy ziemi przemyskiej. Świątynia pierwsza przetrwała prawie 200 lat. Drugi kościół drewniany wybudował ks. proboszcz Antoni Peszkowski pod koniec lat 70. XVII w., a poprzedni został rozebrany. Nowy kościół został konsekrowany w 1792 r. Niestety, w 1794 r. strawił go pożar. Trzeci kościół, również drewniany, wybudował ks. Jan Rossadziński w 1809 r. Kościół ten podczas wizytacji kanonicznej w 1852 r. konsekrował bp przemyski Franciszek Wierzchlejski. Świątynia spłonęła 23.10.1903 r. Czwarty kościół, murowany, wybudowano wg projektu architekta lwowskiego Jana Sas-Zubrzyckiego latach 1911-13. Poświęcenia kościoła dokonał 14.07.1913 r. sufragan przemyski bp Karol Józef Fischer. On też konsekrował kościół 05.06.1929 r. Z terytorium parafii Górno zostały wydzielone parafie: Kamień w 1907 r. i Łowisko w 1975 r. W 1925 r. połowę przysiółka Dołęga dołączono do Wólki Niedźwiedzkiej, a w 1938 r. część Korczowisk i Biedaczowa do parafii Mazury.

Kościół parafialny: murowany, zbudowany w 1912 r., poświęcony w 1913 r., konsekrowany w 1929 r.

Odpust parafialny: 21.11- Ofiarowania NMP. i 16.07.- MB Szkaplerznej;

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Markowizna, p.w. Miłosierdzia Bożego, kościół filialny, odpust II Niedziela Wielkanocy
Górno – DPS, p.w. Podwyższenia Krzyża św., kaplica domowa, odpust 14.09.
Górno – Kaplica Hospicjum “Dom Sue Ryder – Onkologia”, p.w. Św. Kamila de Lelis, kaplica domowa, odpust 14.07.

Godziny Mszy św.:

Hospicjum Sue Ryder, niedziele, czas letni i zimowy, 14.00
DPS w Górnie, dzień powszedni, czas letni i zimowy, 18.30 (15.00)
DPS w Górnie, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 10.00
Markowizna, święta znisone, czas letni i zimowy, 16.00 (15.00)
Górno, dzień powszedni, czas letni i zimowy, 7.00, 18.00(17.00)
Górno, święta zniesione, czas letni i zimowy, 9.00, 18.00(17.00)
Górno, niedziele, czas letni i zimowy, 7.30, 11.00, 18.00(17.00)
Markowizna, niedziele, czas letni i zimowy, 9.30

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 1960, wiernych – 1960, innowierców – 0, niewierzących – 0

Terytorium:
Górno, ulice: Rzeszowska, Pańska, Centralna, Sanatoryjna, Górki, Kościelna, Sportowa, Sosnowa, Akacjowa, Leśna, Zagrodowa, Majdan, Kwiatowa, Polna, Dołęga (1-36), Meszne, Zaborze, Zaciszna;
Miejscowości: Markowizna, Krzywa Wieś (nr 110-122, 127-150).

Cmentarz: parafialny – 1 ha, kaplica cmentarna

Wydawnictwa o parafii:
Ożóg Krzysztof., prof., Dzieje parafii Górno, Rzeszów 1999;
Lib Jan, ks., Posługa duszpasterska w zakładach leczniczo-opiekuńczych w Górnie w latach 1949-2001, „Rocznik Sokołowski”, Nr 5 (2003), s. 9-103.

Źródło: Portal Diecezji Rzeszowskiej

 

Lokalizacja

 

 

Dane kontaktowe

Centralna
36-051 Górno
 
17 7728413
www.biblioteka-sokolow.pl

 

O bibliotece

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Sokołowie Małopolskim istnieje od roku 1949. W Sokołowie Małopolskim znajduje się wypożyczalnia dla dorosłych, czytelnia oraz oddział dla dzieci. Pięć filii wiejskich tworzy sieć placówek obejmującą najważniejsze miejscowości gminy: Górno, Nienadówkę, Trzeboś, Trzebuskę i Wólkę Niedźwiedzką.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna - Filia w Górnie przez przez wiele lat mieściła się w jednym pomieszczeniu. Udostępniał je książnicy Zespół Szkół im. Ks. Mieczysława Lachora w Górnie. Jesienią 2012 roku odremontowany został w tej wiosce budynek dawnego Ośrodka Zdrowia. Tam też w została przeniesiona placówka biblioteczna. Obowiązki kierownika filii i bibliotekarza pełni Teresa Krasoń.

Biblioteka oferuje bogaty wybór literatury pięknej dla dzieci i młodzieży, w tym: różnego rodzaju bajki i bajeczki, opowiadania dziecięce, powieści młodzieżowe obyczajowe, powieści młodzieżowe przygodowe. Dział ten obejmuje łącznie 3.408 woluminów. Również osoby dorosłe, w szczególności panie, znajdą tutaj bogaty wybór literatury polskiej i obcej. Działy tematyczne obejmują m.in.: romanse historyczne, powieści obyczajowe, powieści psychologiczne, powieści detektywistyczne i kryminalne, powieści o tematyce religijnej, powieści biograficzne, powieści grozy i powieści historyczne. Ogółem stanowi to 4.173 woluminy.

W bibliotece można na miejscu zasięgnąć informacji, korzystając z księgozbioru podręcznego. Biblioteka oferuje również literaturę popularnonaukową. Dział ten liczy ogółem 1.989 woluminów. Czytelnicy mogą korzystać na miejscu z kilku tytułów prasowych, a po uzgodnieniu z bibliotekarzem także pożyczać czasopisma na zewnątrz. Filia posiada również stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu. Szczególną formą działalności placówki jest organizowany corocznie konkurs dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych Wspomnienie o stanie wojennym.

 

Zawartość katalogów online biblioteki

biblioteka link

 

Lokalizacja