O nas

Kultura i oświata

Parafia p.w. Ofiarowania NMP

Instytucje i Organizacje

Atrakcje

aktualności

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

          ZAPRASZAM MIESZKAŃCÓW GÓRNA NA ZEBRANIE WIEJSKIE W DNIU 17 marca 2019r r.

godz.14.00 w WOSiR ( na stadionie). TEMATY:

- wybory samorządowe 2018/2019

- ochrona środowiska

- sprawy różne, wolne wnioski                                       SOŁTYS

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TRADYCYJNE ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE NA BOŻE NARODZENIE. Sprawdź w Galerii>>>

Najserdeczniejsze życzenia świąteczne i noworoczne wraz z podziękowaniami za wszelką pomoc i dobre słowo w czasie pełnienia tej niewdzięcznej funkcji sołtysa Górna.

                                                                                                      ANDRZEJ KRAWIEC

 

                               Nowa inicjatywa kulturalna w Górnie   

W kwietniu br. w Górnie powstała nowa organizacja społeczna , która przyjęła umowną nazwę : Stowarzyszenie Społeczno- Kulturalne im. Piotra Kidy w Górnie. Głównym celem  tej organizacji jest wszechstronna działalność kulturalna na rzecz Górna. Założenia tej działalności są dość obszerne, więc skupię się na tych kilku najważniejszych celach:
- utworzenie zespołu teatralnego, kolędowego, dożynkowego, animatorskiego,
- organizowanie wystaw, galerii prac okolicznych artystów ( obrazy, rzeźby, fotografie, stroiki świąteczne),
- organizowanie imprez kulturalnych, oświatowych, integracyjnych,
- wyszukiwanie, wspieranie i promowanie osób utalentowanych,
- turystyka ( organizowanie tanich, ciekawych wycieczek połączonych z edukacją geograficzną, historyczną, przyrodniczą)
Grupa ta składająca się z osób młodego i średniego pokolenia przybrała imię wybitnego górnieńskiego artysty Piotra Kidy przede wszystkim dlatego, że ten zmarły w 2009 r. rodak z Górna był wychowawcą, nauczycielem części z członków tej grupy w okresie ich kształcenia w szkołach plastycznych. Stowarzyszenie otrzymało pisemną zgodę na ten patronat od Zofii Kidy - żony Piotra Kidy. Dodatkowo Zofia Kida obdarzyła je upominkami w postaci niektórych prac jej śp. męża
Stowarzyszenie skupia osoby o zainteresowaniach plastycznych, ale także o wszelkich innych pasjach. Członkowie wyrózniają się zielonymi koszulkami i i czapeczkami z nazwą i symboliką Górna w kolorze białym, dzięki czemu promują naszą wieś przy każdej okazji
W tym krótkim okresie istnienia w/w Stowarzyszenie zorganizowało:
- piknik pod nazwą "Majówka u Sołtysa", w którym wzięło udział ok.30 osób ( gościem honorowym był prof. Kazimierz Ożóg)
- wycieczkę do Bolestraszyc ( właścicielem tej miejscowości był Piotr Michałowski - patron Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Rzeszowie)
- wystawę prac górnieńskich artystów w ramach XVIII Parafiady w Górnie w dniu 17.06.2018 r, która cieszyła się dużym zainteresowaniem.
- zaznaczyło swój udział w Festiwalu Podkarpackich Smaków w dniu 10.06.2018 r. służąc pomocą organizacyjną pracownikom Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie
Członkowie Stowarzyszenia mają wiele ciekawych pomysłów na dalszą działalność. Jednak największą przeszkodą jest brak środków finansowych, na realizację ambitnych planów i marzeń. Chciałbym, aby Stowarzyszenie to było organizacją społeczną, która integrując się wewnętrznie jednocześnie służy lokalnej społeczności, które jest otwarte na współpracę z innymi osobami i organizacjami. Mam nadzieję, że członkowie nie ulegną pokusie pójścia za tzw. k.w.p. ( kariera, władza , pieniądze) Taką organizację będę wspierał na miarę swoich możliwości.      
                                                                                                                                                       A.Krawiec

 

 

================================================================================================

Znalezione obrazy dla zapytania kartki elektroniczne ruchome na dzien matki

http://d.polskatimes.pl/k/r/1/6a/a1/534fa18ee3d35_p.jpg

 

SOŁTYS GÓRNA !!!

=====================================================================================

Znalezione obrazy dla zapytania kartki na 8 marca

OD SOŁTYSA DLA PAŃ Z GÓRNA !!!

 kartka rcznie robiona podzikowania gratulacje yczenia imieniny urodziny kwiaty foamiran wykrojnik 144

Z SERDECZNYMI ŻYCZENIAMI DLA ZAKOCHANYCH OD SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ GÓRNA!!!

 

kartka na boze narodzenie ruchomy obrazek 0121

 Z  okazji  Świąt Bożego Narodzenia od Sołtysa  i Rady Sołeckiej Górna

dla mieszkańców Górna z najlepszymi życzeniami i światełkiem pokoju

______________________________________________________________________________________________________________-

   

W dniu 15 listopada 2017 r. w godz. 9.00 -12.00

 

(środa) będę zbierał podatek (IV rata + zaległe).

 

Można również zgłosić wszelkie wnioski i uwagi

 

Dom Kultury przy ul. Centralnej ( korty tenisowe)

 

                                                        SOŁTYS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                      UCHWAŁA nr 1/09/2017

Zebrania Wiejskiego w Górnie z dnia 24.09.2017 r. w sprawie:
przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2018 rokNa podstawie art.36 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym ( Dz.U. nr 142 z 2001 r. poz.1591 z pózniejszymi zmianami )
                                                              Zebranie Wiejskie
w sołectwie Górno postanawia, co następuje:
                                      &.1.
przeznaczyć środki ne przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku w kwocie 39.640,50 zł ( słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści złotych i 50/100)  na:
1/ wykonanie dokumentacji  geodezyjnej  dot. drogi gminnej łączącej ul.Centralną z ul. Górki na wysokości posesji Stanisława Kiełbia i Jana Drelicha
Szacowane wydatki - 1200,00 zł
2/ promocję wsi i integrację mieszkańców
Szacowane wydatki - 6000,00 zł
3/ wykonanie chodnika przy ul.Pańskiej na odcinku od posesji Eugeniusza Żarkowskiego do posesji Stanisława Kidy
Szacowane wydatki – 6800,00 zł
4/ wykonanie  projektu modenizacji infrastruktury sportowej na obiekcie WOKSiR przy ul.Sportowej
szacowane wydatki – 25.640,50 zł
                                                    &.2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
                                                                                    Przewodniczący Zebrania:

                                                                                                                                                             Sołtys Andrzej Krawiec

 Przetarg1

komisja

 

SAM 3106

SAM 3107

 

 

Życzenia na Wielkanoc: piękne, wesołe, krótkie Życzenia na Wielkanoc [ŻYCZENIA WIELKANOCNE]

ŻYCZY SOŁTYS Z RADĄ SOŁECKĄ GÓRNA !

 

 

 

                                Życzy Sołtys Górna

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Dożynki Gminne w Górnie

28 sierpnia w Górnie miały miejsce Dożynki Gminne. Program dożynek uświetniła swoim udziałem Kapela Ludowa "Jeżowianie" z Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem w składzie: Wojciech Kopacz – skrzypce, Jan Nieckarz – trąbka, Henryk Baran – akordeon, Mieczysław Bednarz – perkusja, Anna Drabik – klarnet. O godz. 10:30 w miejscu zbiórki przy Kościele w Górnie przygrywała Zespołom Dożynkowym Kapela Ludowa "Jeżowanie". Po mszy świętej dziękczynnej odbył się przemarsz z oprawą muzyczną Kapeli Ludowej "Jeżowianie" na Obiekty Wiejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Wiejskiego Klubu Sportowego "Górnovia" w Górnie. Po przekazaniu chleba przez Starostów Dożynek Burmistrzowi Gminy i Miasta Sokołów Małopolski i uroczystym otwarciu "Gminnego Święta Plonów" oraz wystąpieniach zaproszonych Gości odbyła się prezentacja Wieńców Dożynkowych przeplatana licznymi występami Kapeli Ludowej "Jeżowianie".

 (www.KIWI Portal.pl)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHLEB JEST W SZELEŚCIE ZBÓŻ

W CHWILI BIELEJĄCEGO KŁOSA,

GDY MATKA BOSKA ŻYTNIA GŁADZI JE DOBROCIĄ

I ODCHODZI Z CHLEBNYM PRZYRZECZENIEM”

(z poezji ludowej)

Sokołowszczyzna od pradawna kultywuje tradycje dożynkowe w podniosłym, odświętnym stylu. Snać szacunek dla żniwnego trudu, radość z

plonów i podzięka dla niebios kumulują się w tym regionie wyraziście, o czym przekonują tłumy okolicznej społeczności i gości spore grono.

Tym razem w Górnie dożynkowano zaczynając od liturgii mszalnej., a kończąc tańcami pod gwiazdami. W centrum zainteresowania wszystkich

były barwne zespoły dożynkowe, które poszczyciły się

dziesięcioma urokliwymi wieńcami. Dla kronikarskiego obowiązku należy je wszystkie odnotować, a zatem:

- Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich z Górna

- Zespół dożynkowy z Nienadówki Górnej             

- Zespół dożynkowy z Górna

- Zespół dożynkowy z Wólki Niedźwiedzkiej

- Zespół dożynkowy z Wólki Sokołowskiej

- Zespół dożynkowy z Trzebosi Środkowej

- Zespół dożynkowy z Trzebosi Mościny

- Młodzieżowy Zespół dożynkowy z Trzebuski

- Zespół dożynkowy z Nienadówki Środkowej

- Zespół dożynkowy z Trzebuski

Właśnie w takiej kolejności te malownicze grupy ośpiewywały wieńce z nutką dziękczynną, czasem krotochwilną i co się często zdarza przy takich okolicznościach z prośbami o konkretne zadziałania władz samorządowych. Budującym zjawiskiem w owych dożynkowym artyzmie plastycznym i muzyczno-wokalnym jest pojawienie się dzieci i młodzieży. Brawa dla nich, że nie wstydzą się włączać w dawne, zanikające przecież obyczaje i obrzędy. Słowa uznania należą się w tej mierze nauczycielom i wychowawcom, a szczególnie rodzicom i dziadkom. Tak, to dobry trend i oby był powszechniejszy. Zapewne wielu z tych młodych niebawem przejmie okazalsze gospodarstwa rolne po rodzicach. Prezes Zakładu Mięsnego „Smak Górno” w Górnie Kazimierz Smolak znów obdarowywał wszystkie zespoły dożynkowe prezentami ufundowanymi przez Burmistrza GiM Sokołów Młp. Andrzeja Ożoga i swoją firmę, a sponsorzy, w tym liczni radni nagrodami pieniężnymi. Zaszczytem Starostów Dożynkowych w roku Pańskim 2016 w Gminie Sokołów Małopolski zostali obdarzeni Urszula Miazga i Stanisław Burek. Pani Urszula jest mieszkanką Górna od 9 lat i wspólnie z mężem Rafałem prowadzą 25 hektarowe gospodarstwo rolne specjalizujące się w produkcji zbóż, głównie jęczmienia i pszenżyta. Ukończyła studia na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz podyplomowe w dziedzinie pedagogiki wczesnoszkolnej. Pełni funkcję zastępcy przewodniczącej Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich w Górnie. Jako mama pięcioletniej Alicji i trzyletniego Huberta znajduje także czas na ciekawą lekturę i turystykę kulinarną. Nie dziwota, że tej uroczej i aktywnej, od 9 lat Górniance powierzono prestiżową funkcję Starościny Dożynek. Dzielnie partnerował jej jako Starosta Stanisław Burek rolnik pełną gębą i działacz samorządowy. Prowadzi on produkcję roślinną na 20 ha łącznie z użytkami zielonymi. Gospodarstwo p. Stanisława jest wyposażone w nowoczesny sprzęt rolniczy: kombajn zbożowy i wysokiej klasy agregaty. Trzykrotnie wyróżniono go w konkursach KRUS – „Czyste i bezpieczne gospodarstwo”. Małżonka specjalizuje się z sukcesami w tradycyjnych wyrobach mleczarskich. Obiecujące jest to, że najmłodszy syn chce kontynuować agrarne dzieło rodziców. Na górniańskich Dożynkach gminnych było dużo śpiewu i muzyki. Wszystkim podobały się utwory ludowe i współczesne wykonywane przez kapelę ludową „Jeżowianie”. To grupa muzykantów działających w Jeżowem od ponad 20 lat prowadzona przez najstarszego muzykanta Wojciecha Kopacza szczycąca się dwoma płytami CD, często występująca w regionie i goszcząca na falach Radia Rzeszów. Ozdobą kapeli była grająca na saksofonie i klarnecie Anna Drabik. W trakcie dożynkowych występów zaznaczyła się seniorka artystka Stanisława Słonina – ludowa rzeźbiarka i poetka z Nienadówki, Zofia Wawrzaszek z Trzebosi, zasłużona działaczka KGW na terenie gminy Sokołów Młp. Barbara Chmiel i bardzo aktywny w wielu dziedzinach życia społeczno- kulturalnego sołtys Marian Krzyśko. Miał także miejsce bardzo sympatyczny konkurs plasyczny pt. „Wieniec Dożynkowy 2016”. Dwadzieścioro dzieci i młodzieży pod kierunkiem instruktorek Henryki Boho i Wandy Skiby pastelami olejnymi na kartonie przeuroczo odzwierciedliły tegoroczne wieńce na sokołowskim święcie chleba w Górnie. Dyrektor MGOKSiR – Jacek Piekiełek jak zwykle hojnie nagrodził trójkę najlepszych młodych plastyków amatorów, a pozostałych obdarował brzemionami słodyczy. Klimat Dożynek był wesoły, spontaniczny, a przecież jak to w Górnie zawsze bywa przebiegały pod jadełkowym dostatkiem. Na koniec tańczono bo przecież od XVI wieku pląsy temu obrzędowi były w Polsce przydane jako radość z zebranych plonów. Wygłoszono kilka mów, a najistotniejsze to Europosła Stanisława Ożoga, Posła na Sejm RP Mieczysława Miazgi i włodarza Sokołowskiej Małej Ojczyzny – Burmistrza Andrzeja Ożoga. Jakże nie dziękować niebiosom, za pogodę, radość i ogólnospołeczną, wspaniałą integrację.

Czesław Drąg

PS Pochwałę należy wypisać pracownikom MGOKSiR w Sokołowie Młp., który jak zwykle w symbiozie z załogą „komunalki”, czyli Zakładu Komunalnego sp z o.o. Sokołów Młp. z Prezesem Grzegorzem Kwietniem na czele, sprawnie przygotowali i zrealizowali Dożynki Gminne na wysokim poziomie. Na pochwałę za przygotowanie sali, wystroju sceny wraz z jej otoczeniem oraz strawy dla zespołów dożynkowych zasłużyli sołtys Andrzej Krawiec wraz z małżonką, dyrektor ZS im. M. Lachora w Górnie Teresa Surdyka wraz z pracownikami, Prezes Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Małgorzata Nicpoń wraz z pozostałymi członkiniami.

KURIER SOKOŁOWSKI 4(237) 2016


Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski
Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim
Ks. Proboszcz Parafii Pw. Ofiarowania NMP w Górnie
Sołtys i Rada Sołecka w Górnie
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
w Sokołowie MałopolskimSerdecznie zapraszają na Dożynki Gminne
28 sierpnia 2016 r.
Obiekty Wiejskiego Ośrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji oraz Wiejskiego Klubu Sportowego „Górnovia” w GórniePatronat Honorowy:
Mieczysław Miazga-Poseł na Sejm RP
Andrzej Ożóg-Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp.PROGRAM:
godz. 10.30 - Zbiórka Zespołów Dożynkowych przy Kościele
w Górnie Występ Kapeli Ludowej „Jeżowianie” z Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem.
godz. 11.00 - Msza Święta Dziękczynna w Kościele Parafialnym pw. Ofiarowania NMP w Górnie
godz. 12.30 - Przejście na Obiekty Wiejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Wiejskiego Klubu Sportowego „Górnovia” w Górnie
godz. 14.30 - Przekazanie chleba przez Starostów Dożynek Burmistrzowi Gminy i Miasta Sokołów Młp.
Uroczyste otwarcie „Gminnego Święta Plonów”; wystąpienia Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp. oraz zaproszonych Gości
godz. 15.00 - Prezentacja Wieńców Dożynkowych, Występ Kapeli Ludowej „Jeżowianie”
(w przerwach prezentacji)
- Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 15 lat
godz. 17.30 - Wręczenie podziękowań Zespołom Dożynkowym oraz rozstrzygnięcie Konkursu na najładniejszy Wieniec Dożynkowy
godz. 18.00-1.00 - Zabawa taneczna - gra Zespół “NO-STRESS” wraz z DJ „SIWYM”Ponadto oferujemy: liczne i niezapomniane atrakcje m.in. urządzenia pneumatyczne do zjeżdżania i skakania, balony, zabawki, popcorn, Wata cukrowa, słodycze, lody,
napoje chłodzące oraz potrawy z grilla.Patronat medialny:
Katolickie Radio Rzeszów "Via",
Kurier Sokołowski

==============================================================================================

 

.XVI PARAFIADA W GÓRNIE


W dniu 5 czerwca 2016 r. na obiektach Wiejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Górnie  odbyła

się już XVI Parafiada, którą organizatorzy połączyli  z Dniem Dziecka - obchodzonym kilka dni wcześniej.

Organizatorami tej Parafiady byli: Parafia Górno oraz Sołtys z Radą Sołecką Górna. W tym roku do Górna

przybyli na zaproszenie organizatorów  m.in. poseł do parlamentu Europejskiego Stanisław Ożóg z

małżonką, poseł na sejm RP Mieczysław Miazga z małżonką, burmistrz Sokołowa Młp. Andrzej Ożóg

z małżonką oraz przewodniczący Rady Powiatu Rzeszowskiego  Jerzy Bednarz z małżonką. Imprezę

otworzył jej Gospodarz ks. Jan Lib - proboszcz parafii Górno. Po nim głos zabrali poseł S.Ożóg, poseł

M.Miazga i burmistrz A. Ożóg. W trakcie swoich wystąpień w/wymienieni  podkreślali sens

organizowania takich imprez, które integrują lokalną społeczność oraz promują miejscowość. Następnie

sołtys A.Krawiec wymienił wszystkie podmioty i osoby zaangażowane w organizację tej imprezy oraz

złożył im podziękowanie, wręczając jednocześnie upominki w postaci figurek aniołów.  A sponsorami

tej Parafiady byli: 

                                             

 -     Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.                                                                        54

–     Zakład Mięsny „Smak – Górno”,                                                                 


–    firma „BETMAR” Marka Miazgi,


–    firma TT „Bruk” Tadeusza Tupaja,


–    firma „Styrobud” Bogdana Radomskiego,


–    Elżbieta i Dariusz Zdeb  sklep „Rolnik”


–    Katarzyna i Paweł Kosiek  bar „MIX”,


–    Halina i Andrzej Krawiec,


–    Irena i Andrzej Kuryś, sklep "Ptyś"                        DSC00001              


-     Zbigniew Watras, firma "Happy Cars"


–     Jan Partyka zakład stolarski


–    Anna i Paweł Piela firma „Bud-Pol"                    


–    Józef Ziemiański , firma „Centrolas”,


–    Bożena Sądej cukiernia "Galaxy"


–    Elżbieta Wisz, firma „El-Petro”,

 –    Jacek Matuła firma „Mat-Bruk”,

–    Bogusława TupajPiekarnia „Zuza”,                         DSC00207                                              


–    Zygmunt Krawczyk sklep „Słoneczko”,                  


–    Mieczysław Kobiernik, firma „Tucznik”                  


–  prezes OSP w Górnie Adam Piersiak     

 

 O godz. 16.00 wystartował tradycyjny bieg na dystansie

3,3 km im. Piotra Kidy, słynnego górnieńskiego

artysty (zmarłego w 2009 roku). W tym roku nagrody i

wyróżnienia dla uczestników biegu ufundowali ks.

Jan Lib, poseł M.Miazga, MGOKSiR w Sokołowie Młp. oraz sekretarz UMiG Sokołów Młp. Beata Szot - dla

najmłodszego uczestnika, który ukończy bieg. W trakcie trwania biegu swoje programy przedstawiły

zebranym dzieci z Zespołu Szkół w Górnie i ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Górnie-Zaborzu.   W przerwach

pomiędzy przedstawieniami czas umilała śpiewem studentka AGH w Krakowie Marysia Stec  z Górna przy

akompaniamencie muzycznym Kornela Koziarza, ucznia szkoły średniej- również z Górna. Na

zakończenie wystąpili aktorzy teatru "Jaruga" z Rzeszowa, wyposażeni w odpowiednie stroje i rekwizyty,

którzy zabawiali dzieci i dorosłych aż do zakończenia Parafiady.


Oprócz w/wymienionych atrakcji można też było obejrzeć pokaz wyplatania koszy z wikliny, obejrzeć

wyposażenie strażackie, nabyć  lody, popcorn, watę cukrową oraz  częstować się szarlotkami i kawą ,

które podawały panie ze Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Górnie. Jedną z największych atrakcji

była przejażdżka po okolicy wozem z zaprzęgiem konnym, którym powoził Józef Krudysz. Atrakcją tych

przejażdżek był fakt, że przedmiotowy wóz służył wielu zespołom dożynkowym z Górna do wyjazdów na

dożynki m.in. do Rzeszowa. Pierwszy taki wyjazd miał miejsce w 1980 roku i pamięta go bardzo dobrze

poseł M.Miazga, który był członkiem takiego zespołu. Wóz ten może pomieścić jednorazowo ok.30 osób,

więc całe rodziny mogły skorzystać z takich przejażdżek. W trakcie trwania Parafiady z przejażdżek tych

skorzystało bardzo wiele osób.

 

                                   .

O godz.20-ej proboszcz ks.J.Lib zamknął Parafiadę modlitwą i pożegnał się z jej uczestnikami.

Jednocześnie organizatorzy otworzyli dyskotekę, która zakończyła się o godz.24-ej.

=================================================================================================
===================================================================                                                                                                          

                                                                                                                   

http://www.samre.info/kartki/8w/wiel8/wielkanoc8.jpg Z    najlepszymi życzeniami Świątecznymi od Sołtysa i Rady Sołeckiej Górna!

=======================================================================

 http://1.bp.blogspot.com/-OjrXVlwcucc/VPXq76jOGhI/AAAAAAAABZc/frB_WuswGoQ/s1600/dzien-kobiet.gif

Dla Pań z Górna od Sołtysa i Rady Sołeckiej - z serdecznymi życzeniami

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO   http://www.encyklo.pl/images/0/0e/Caritas_znak.jpg

Dniu 11 lutego 2016 roku obchodziliśmy XXIV Światowy Dzień  Chorego. Dzień ten ustanowił papież Jan Paweł II w maju 1992 r.

 W Górnie obchodziliśmy ten dzień wcześniej tj.  7 lutego 2016 roku     ( niedziela).  Obchody zostały rozpoczęte o godz.14.00 Mszą Św.w kościele parafialnym w Górnie a następnie wszyscy uczestnicy i zaproszeni goście udali się do WOKSiR w Górnie przy ul.Sportowej gdzie zostało przygotowane przyjęcie dla chorych (z Górna, z Markowizny, z DPS w Górnie i DPS w Turzy) i dla zaproszonych gości. Organizacją tego spotkania zajął się Parafialny Zespół "Caritas" i Szkolne Koło "Caritas". Spotkanie to i otworzyła i poprowadziła Zofia Kosak. Oprócz P.Zofii głos zabrali: proboszcz ks. Jan Lib, poseł Mieczysław Miazga, profesor Kazimierz Ożóg oraz sołtys Andrzej Krawiec. 

Po częśći oficjalnej odbyły się wspólne śpiewy i tańce przy akompaniamencie kapeli Dariusza Kosaka. Spotkanie zakończyło się Apelem Jasnogórskim.

Pani Z.Kosak oraz wszystkim chorym życzymy dużo sił, zdrowia i jeszcze wielu takich wspólnych spotkań!!!

......................................................................................................................................................................................................................

 

 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2016  Sołtys wraz z Radą Sołecką Górna składają wszystkim mieszkańcom Górna  najserdeczniejsze życzenia zdrowia i pokoju, a w Nowym Roku wszelkiej pomyślności i  obfitości.swiateczne kartki 1 SdddSdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

 W dniach 14-16 grudnia 2015 r. wraz z grupą wielu  samorządowców z Podkarpacia,  na  zaproszenie europosła Stanisława Ożoga, gościliśmy w Parlamencie Europejskim w Strassburgu.Dzięki Panu Posłowi mieliśmy, być może niepowtarzalną okazję, do:

-zwiedzenia siedziby Parlamentu Europejskiego z zewnątrz i od środka,                http://stosunki-miedzynarodowe.pl/zdjecia/europarlament-strasburg1.jpg 

- przysłuchiwania się obradom  i  głosowaniom posłów.

- bezpośredniego spotkania i dyskusji aż z trzema europosłami z Polski tj.Stanisławem Ożogiem. Januszem Wojciechowskim i Zbigniewem Kuźmiukiem,

- zwiedzenia Strassburga oraz leżącego nieopodal zabytkowego klasztoru na górze Św. Otylii

Panu Posłowi Stanisławowi Ożogowi jak też wszystkim innym, którzy przyczynili się do zorganizowania tej wyprawy - dziękujemy!

==============================================================================================

W dniu 27.11.2015 r. odbyło się zebranie sołtysa i rady sołeckiej Górna.

W toku zebrania postanowiono:

I. Wytypować  spośród mieszkańców Górna kandydatów do nagrody BGiM Sokołów Młp. za działalność w kulturze i w sporcie za 2015 r.:

Kultura - Kazimierz Smolak ( został laureatem w/w nagrody - dopisek autor.)

Sport - Władysław Dudzik

Zgodnie z Regulaminem nagrody przyznawane są przez 9-cio osobową Kapitułę w głosowaniu tajnym. Kandydatów można zgłaszać do 17.12.2015 r.

II. Zorganizować zabawę choinkową dla dzieci w WOSiR w Górnie (stadion)w dniu 10 stycznia 2016 r.   ( niedziela) z udziałem Sw. Mikołaja.

III. Odnieść się do sprawy rekultywacji wyrobisk ( zgodnie z pismem BGiM Sokołów Młp. z dn.27.11.2015 r. nr RG.6220.16.2015r).

================================================================================================

Zgodnie z oczekiwaniami nasz mieszkaniec Mieczysław Miazga został posłem do Sejmu RP. Oddało na niego swe głosy 11.327 mieszkańców Podkarpacia. GRATULUJEMY!!!

25 października br. będziemy kolejny raz w tym roku dokonywać wyborów. Jednak te wybory będą dla mieszkańców Górna   odmienne od pozostałych. Po raz pierwszy od niepamiętnych czasów kandydatem na posła do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej będzie nasz mieszkaniec Pan Mieczysław Miazga. Lata ciężkiej pracy,  budowanie dużej firmy, która jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych produktów markowych naszej miejscowości tj."Smak Górno" oraz lata doświadczeń samorządowych na różnych szczeblach sprawiły, że Pan Mieczysław podjął się kolejnego wyzwania. Tym razem parlamentarnego. W tym temacie nie ma drogi na skróty ani też przypadku. Ciężka praca i doświadczenie są niezbędnym elementem kandydowania na tak wysokie urzędy publiczne. Trzeba to docenić i uszanować oraz zrobić wszystko co w naszej mocy, aby Górno miało swojego posła. Wszelkie , osobiste uprzedzenia warto odłożyć na bok, wznieść się ponad własną małość. Nasz kandydat osiągnął już taką pozycję społeczną i materialną , że daje to nam wszystkim nadzieję , że nie będzie  szukał swego pożytku lecz działał dla dobrego naszego regionu. Pan Mieczysław jest aktywnym uczestnikiem wszelkich spotkań na szczeblu sołectwa i gminy. Pomaga, doradza i inicjuje różnego rodzaju przedsięwzięcia. Wierzę, że również w skali "makro" jego działałność będzie podobna. Wybory parlamentarne to jednak duża polityka. Wyborcy kierują się przede wszystkim własnymi przekonaniami, nie zawsze zgodnymi z przekonaniami kandydata. Jednak dla nas mieszkańców wioski ( czy też gminy) ten aspekt powinien być zupełnie marginalny. Obecność własnego posła w sołectwie podnosi rangę tej miejscowości, przyczynia się do jej promocji. Dlatego warto abyśmy wszyscy przyłożyli do tego rękę - bez względu na osobiste przekonania polityczne. Promujmy i reklamujmy naszego kandydata w swoim środowisku, w miejscu pracy, w bliższej i dalszej rodzinie. Warto też dopilnować, aby żaden głos się nie zmarnował ( jak to już bywało w przeszłości). Obcy kandydaci nam w niczym nie pomogą, natomiast swój kandydat daje nam taką nadzieję. Warto się w tym dniu zmobilizować, aby w każdym domu, każda uprawniona osoba oddała swój głos na kandydata  z Górna.
Na koniec dodam, że nie warto sugerować się miejscem kandydata na liście wyborczej. Historia wyborów zna tak wiele zaskakujących wręcz przypadków, że ten czynnik nie powinien mieć dla nas żadnego znaczenia.
 Do zobaczenia przy urnach wyborczych!
                                                                                                                                           Andrzej Krawiec
                                                                                sołtys Górna

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 27 września 2015 r. (niedziela) o godz.17.00 odbędzie się Zebranie Wiejskie w budynku WOK w Górnie (stadion).

W porządku zebrania m.in.:

  • scalanie gruntów na terenie Górna,
  • wykorzystanie funduszu sołeckiego na 2016 r.,
  • wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej,
  • zapytania i wolne wnioski.
  • Planowana jest obecność:
  • - posła do parlamentu europejskiego Stanisława Ożoga,
  • - Starosty Rzeszowskiego Józefa Jodłowskiego
  • -Burmistrza GiM Sokołów Młp. Andrzeja Ożoga,
  • -samorządowców z Gminy Leżajsk
  • - radnego Sejmiku Wojewódzkiego Mieczysława Miazgi

 

Wszyskich mieszkańców Górna gorąco zapraszam do wzięcia udziału w zebraniu!

 

S O Ł T Y S

Zgodnie z zapowiedzią odbyło się planowane zebranie. W zebraniu udział wzięła rekordowa ilość mieszkańców ( ponad 100 osób) oraz zaproszeni goście i mieszkańcy sąsiednich miejscowości. Głównym powodem takiego zainteresowania był przede wszystkim temat scalania gruntów. Temat ten został wszechstronnie omówiony . Głos w tej sprawie zabierali: sołtys Andrzej Krawiec, radny Sejmiku Wojewódzkiego Mieczysław Miazga, radny gminy Mieczysław Kobiernik, europoseł Stanisław Ożóg, burmistrz GiM Sokołów Młp. Andrzej Ożóg, a od strony prawnej i technicznej - naczelnik wydziału geodezji Starostwa Powiatowego w Rzeszowie Wiesław Rzym. Zainteresowani mieli możliwość zadawania pytań i wyjaśniania wszelkich wątpliwości. Zebranie nie podjęło w tej sprawie żadnej uchwały. Postanowiono, że warto dać wszystkim czas na przemyślenia i zwołać w tej sprawie ponowne zebranie za ok.1 miesiąc celem podjęcia uchwały.

Podjęto natomiast uchwałę o podziale funduszu sołeckiego na 2016 r. Przy 2 głosach przeciwnych oraz 1 głosie wstrzymującym się postanowiono przeznaczyć fundusz na następujące cele:

1/ wykonanie dokumentacji projektowej dot. budowy kuchni przy budynku WOKSiR w Górnie przy ul.Sportowej
Szacowane wydatki  - 5000,00 zł
2/ wykonanie zabezpieczenia wejścia na teren WOKSiR przy ul. Sportowej
Szacowane wydatki  - 3500,00 zł
3/ wykonanie dokumentacji projektowej dot. budowy chodnika przy ul. Sanatoryjnej
Szacowane wydatki  - 4000,00 zł
4/ wykonanie dokumentacji projektowej dot. budowy chodnika przy skrzyżowaniu ul. Centralnej  z ul. Sokołowską
Szacowane wydatki  - 1500,00 zł
5/ wykonanie odpływu wód opadowych z rowów przy ul. Dołęga przez posesję Elżbiety Drewniak
Szacowane wydatki  - 6500,00 zł
6/ organizacja imprez o charakterze promocyjnym i integracyjnym
Szacowane wydatki  - 6000,00 zł
7/ zakup wyposażenia dla Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Górnie
Szacowane wydatki  - 3545,37 zł
----------------------------------------------------------------------------------------
                                                                       Łącznie: 30.045.37 zł
                                (słownie: trzydzieści tysięcy czterdzieści pięć złotych i 37/100 )
                                                              
                         
                      Uzasadnienie realizacji w/w przedsięwzięć

Ad.1 - 2 Rozbudowa kuchni przy WOSiR w Górnie pozwoli na sprawniejsze i efektywniejsze organizowanie wszelkiego rodzaju imprez  przez korzystające z niego podmioty i osoby fizyczne. Natomiast wykonanie dodatkowego zabezpieczenia  terenu tego obiektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu organizatorów i uczestników tych imprez.
Ad. 3-5.  Wykonanie tych przedsięwzięć wpłynie w istotny sposób na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym w rejonie tych ulic oraz na poprawę warunków życia mieszkańców
Ad.6-7. Zawarte w tych punktach przedsięwzięcia będą służyć przede wszystkim promocji Górna, integracji i aktywizacji jego mieszkańców  poprzez udział w przedsięwzięciach o charakterze kulturalnym, oświatowym, sportowym.

Ponadto zostały przeprowadzone wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej Górna ( jedna osoba zmarła, 2 osoby złożyły rezygnacje). Zgodnie ze Statutem Sołectwa Górno głosowanie odbyły się w sposób niejawny . W wyniku tych wyborów nowymi radnymi sołectwa Górno zostali : Kazimierz Smolak, Władysław Dudzik, Jacek Dec.

 

 

 
 

dozynki gorno 2015Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią w dniu 23 sierpnia br. gościliśmy naszą ekipąw zaprzyjaznionym Górnie k/ Kielc.

Zostaliśmy przyjęci bardzo gościnnie (niczego nam nie brakowało). Mogliśmy się też zaprezentować na scenie w nowych strojach ludowych (rzeszowiacy), z nowym repertuarem. Szlifowaliśmy go całą drogę do Górna. Zespół o tyle charakterystyczny, że wielopokoleniowy. Bogu dzięki ominęły nas jakieś złe niespodzianki, jedynie wieniec wymaga pewnych napraw przed dożynkami gminnymi w Sokołowie Młp. Nasz kierowca z Brzózy Królewskiej okazał się bardzo sympatycznym gościem. Oprócz kierownia busem otrzymał od nas funkcję fotografa i wywiązywał się z niej rzetelnie. W składzie tej ekipy byli: Kazimierz Smolak, Mieczysław Kobiernik, Andrzej Krawiec, Halina Krawiec. Maria Krawczyk, Halina Czubat, Barbara Stępień, Maria Stec, Franciszka Niezgoda, Ryszard Stec, Maria Burek, Maria Szpila, Irena Dec. Jacek Dec, Jakub Ziemniak, Andżelika Stępień i Kornel Koziarz, który przygrywał nam na akordeonie.

Na miejscu zaprezentowaliśmy nasz wieniec i kilka utworów oraz wręczyliśmy dary wójtowi gminy, które przygotował Kazimierz Smolak. Pan Kazik również reprezentował nasz zespół i naszą miejscowość przed mikrofonem.

Sądzimy, że w tych nowych strojach prezentowaliśmy się bardzo dobrze. Pozostawiamy to oczywiście Państwa ocenie i dlatego też załączamy kilka zdjęć z tej wyprawy (zakładka Galeria). Warto też wspomnieć o naszej solistce Marysi Stec, która w solowych występach tak zauroczyła miejscowego konfenansjera, że biedak nie wiedział, co powiedzieć i z nieukrywanym podziwem wzdychał do niej.

 

gmina gorno herbW dniu 23 sierpnia 2015 r. wyjeżdża na dożynki gminne do Górna w woj.świętokrzyskim nasz zespół dożynkowy w nowych strojach ludowych (rzeszowskich). W składzie zespołu m.in. członkowie Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich, wiceprezes firmy Smak-Górno Kazimierz Smolak , radny gminy Mieczysław Kobiernik oraz sołtys Andrzej Krawiec.

Zespół ten wezmie udział także w dożynkach gminnych w Sokołowie Młp. w dniu 30 sierpnia 2015r.

Obecnie intensywnie pracujemy nad repertuarem (próby 2 razy w tygodniu). Relację wraz dokumentacją fotograficzną zamieścimy na naszej stronie.

 
 
 

 

 
 

dozynki gorno 2015Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią w dniu 23 sierpnia br. gościliśmy naszą ekipąw zaprzyjaznionym Górnie k/ Kielc.

Zostaliśmy przyjęci bardzo gościnnie (niczego nam nie brakowało). Mogliśmy się też zaprezentować na scenie w nowych strojach ludowych (rzeszowiacy), z nowym repertuarem. Szlifowaliśmy go całą drogę do Górna. Zespół o tyle charakterystyczny, że wielopokoleniowy. Bogu dzięki ominęły nas jakieś złe niespodzianki, jedynie wieniec wymaga pewnych napraw przed dożynkami gminnymi w Sokołowie Młp. Nasz kierowca z Brzózy Królewskiej okazał się bardzo sympatycznym gościem. Oprócz kierownia busem otrzymał od nas funkcję fotografa i wywiązywał się z niej rzetelnie. W składzie tej ekipy byli: Kazimierz Smolak, Mieczysław Kobiernik, Andrzej Krawiec, Halina Krawiec. Maria Krawczyk, Halina Czubat, Barbara Stępień, Maria Stec, Franciszka Niezgoda, Ryszard Stec, Maria Burek, Maria Szpila, Irena Dec. Jacek Dec, Jakub Ziemniak, Andżelika Stępień i Kornel Koziarz, który przygrywał nam na akordeonie.

Na miejscu zaprezentowaliśmy nasz wieniec i kilka utworów oraz wręczyliśmy dary wójtowi gminy, które przygotował Kazimierz Smolak. Pan Kazik również reprezentował nasz zespół i naszą miejscowość przed mikrofonem.

Sądzimy, że w tych nowych strojach prezentowaliśmy się bardzo dobrze. Pozostawiamy to oczywiście Państwa ocenie i dlatego też załączamy kilka zdjęć z tej wyprawy (zakładka Galeria). Warto też wspomnieć o naszej solistce Marysi Stec, która w solowych występach tak zauroczyła miejscowego konfenansjera, że biedak nie wiedział, co powiedzieć i z nieukrywanym podziwem wzdychał do niej.