O nas

Kultura i oświata

Parafia p.w. Ofiarowania NMP

Instytucje i Organizacje

Atrakcje

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

http://d.polskatimes.pl/k/r/1/6a/a1/534fa18ee3d35_p.jpg

 

SOŁTYS GÓRNA !!!

=====================================================================================

Znalezione obrazy dla zapytania kartki na 8 marca

OD SOŁTYSA DLA PAŃ Z GÓRNA !!!

 kartka rcznie robiona podzikowania gratulacje yczenia imieniny urodziny kwiaty foamiran wykrojnik 144

Z SERDECZNYMI ŻYCZENIAMI DLA ZAKOCHANYCH OD SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ GÓRNA!!!

 

kartka na boze narodzenie ruchomy obrazek 0121

 Z  okazji  Świąt Bożego Narodzenia od Sołtysa  i Rady Sołeckiej Górna

dla mieszkańców Górna z najlepszymi życzeniami i światełkiem pokoju

______________________________________________________________________________________________________________-

   

W dniu 15 listopada 2017 r. w godz. 9.00 -12.00

 

(środa) będę zbierał podatek (IV rata + zaległe).

 

Można również zgłosić wszelkie wnioski i uwagi

 

Dom Kultury przy ul. Centralnej ( korty tenisowe)

 

                                                        SOŁTYS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                      UCHWAŁA nr 1/09/2017

Zebrania Wiejskiego w Górnie z dnia 24.09.2017 r. w sprawie:
przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2018 rokNa podstawie art.36 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym ( Dz.U. nr 142 z 2001 r. poz.1591 z pózniejszymi zmianami )
                                                              Zebranie Wiejskie
w sołectwie Górno postanawia, co następuje:
                                      &.1.
przeznaczyć środki ne przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku w kwocie 39.640,50 zł ( słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści złotych i 50/100)  na:
1/ wykonanie dokumentacji  geodezyjnej  dot. drogi gminnej łączącej ul.Centralną z ul. Górki na wysokości posesji Stanisława Kiełbia i Jana Drelicha
Szacowane wydatki - 1200,00 zł
2/ promocję wsi i integrację mieszkańców
Szacowane wydatki - 6000,00 zł
3/ wykonanie chodnika przy ul.Pańskiej na odcinku od posesji Eugeniusza Żarkowskiego do posesji Stanisława Kidy
Szacowane wydatki – 6800,00 zł
4/ wykonanie  projektu modenizacji infrastruktury sportowej na obiekcie WOKSiR przy ul.Sportowej
szacowane wydatki – 25.640,50 zł
                                                    &.2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
                                                                                    Przewodniczący Zebrania:

                                                                                                                                                             Sołtys Andrzej Krawiec