O nas

Kultura i oświata

Parafia p.w. Ofiarowania NMP

Instytucje i Organizacje

Atrakcje

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

          ZAPRASZAM MIESZKAŃCÓW GÓRNA NA ZEBRANIE WIEJSKIE W DNIU 17 marca 2019r r.

godz.14.00 w WOSiR ( na stadionie). TEMATY:

- wybory samorządowe 2018/2019

- ochrona środowiska

- sprawy różne, wolne wnioski                                       SOŁTYS

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TRADYCYJNE ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE NA BOŻE NARODZENIE. Sprawdź w Galerii>>>

Najserdeczniejsze życzenia świąteczne i noworoczne wraz z podziękowaniami za wszelką pomoc i dobre słowo w czasie pełnienia tej niewdzięcznej funkcji sołtysa Górna.

                                                                                                      ANDRZEJ KRAWIEC

 

                               Nowa inicjatywa kulturalna w Górnie   

W kwietniu br. w Górnie powstała nowa organizacja społeczna , która przyjęła umowną nazwę : Stowarzyszenie Społeczno- Kulturalne im. Piotra Kidy w Górnie. Głównym celem  tej organizacji jest wszechstronna działalność kulturalna na rzecz Górna. Założenia tej działalności są dość obszerne, więc skupię się na tych kilku najważniejszych celach:
- utworzenie zespołu teatralnego, kolędowego, dożynkowego, animatorskiego,
- organizowanie wystaw, galerii prac okolicznych artystów ( obrazy, rzeźby, fotografie, stroiki świąteczne),
- organizowanie imprez kulturalnych, oświatowych, integracyjnych,
- wyszukiwanie, wspieranie i promowanie osób utalentowanych,
- turystyka ( organizowanie tanich, ciekawych wycieczek połączonych z edukacją geograficzną, historyczną, przyrodniczą)
Grupa ta składająca się z osób młodego i średniego pokolenia przybrała imię wybitnego górnieńskiego artysty Piotra Kidy przede wszystkim dlatego, że ten zmarły w 2009 r. rodak z Górna był wychowawcą, nauczycielem części z członków tej grupy w okresie ich kształcenia w szkołach plastycznych. Stowarzyszenie otrzymało pisemną zgodę na ten patronat od Zofii Kidy - żony Piotra Kidy. Dodatkowo Zofia Kida obdarzyła je upominkami w postaci niektórych prac jej śp. męża
Stowarzyszenie skupia osoby o zainteresowaniach plastycznych, ale także o wszelkich innych pasjach. Członkowie wyrózniają się zielonymi koszulkami i i czapeczkami z nazwą i symboliką Górna w kolorze białym, dzięki czemu promują naszą wieś przy każdej okazji
W tym krótkim okresie istnienia w/w Stowarzyszenie zorganizowało:
- piknik pod nazwą "Majówka u Sołtysa", w którym wzięło udział ok.30 osób ( gościem honorowym był prof. Kazimierz Ożóg)
- wycieczkę do Bolestraszyc ( właścicielem tej miejscowości był Piotr Michałowski - patron Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Rzeszowie)
- wystawę prac górnieńskich artystów w ramach XVIII Parafiady w Górnie w dniu 17.06.2018 r, która cieszyła się dużym zainteresowaniem.
- zaznaczyło swój udział w Festiwalu Podkarpackich Smaków w dniu 10.06.2018 r. służąc pomocą organizacyjną pracownikom Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie
Członkowie Stowarzyszenia mają wiele ciekawych pomysłów na dalszą działalność. Jednak największą przeszkodą jest brak środków finansowych, na realizację ambitnych planów i marzeń. Chciałbym, aby Stowarzyszenie to było organizacją społeczną, która integrując się wewnętrznie jednocześnie służy lokalnej społeczności, które jest otwarte na współpracę z innymi osobami i organizacjami. Mam nadzieję, że członkowie nie ulegną pokusie pójścia za tzw. k.w.p. ( kariera, władza , pieniądze) Taką organizację będę wspierał na miarę swoich możliwości.      
                                                                                                                                                       A.Krawiec

 

 

================================================================================================

Znalezione obrazy dla zapytania kartki elektroniczne ruchome na dzien matki

http://d.polskatimes.pl/k/r/1/6a/a1/534fa18ee3d35_p.jpg

 

SOŁTYS GÓRNA !!!

=====================================================================================

Znalezione obrazy dla zapytania kartki na 8 marca

OD SOŁTYSA DLA PAŃ Z GÓRNA !!!

 kartka rcznie robiona podzikowania gratulacje yczenia imieniny urodziny kwiaty foamiran wykrojnik 144

Z SERDECZNYMI ŻYCZENIAMI DLA ZAKOCHANYCH OD SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ GÓRNA!!!

 

kartka na boze narodzenie ruchomy obrazek 0121

 Z  okazji  Świąt Bożego Narodzenia od Sołtysa  i Rady Sołeckiej Górna

dla mieszkańców Górna z najlepszymi życzeniami i światełkiem pokoju

______________________________________________________________________________________________________________-

   

W dniu 15 listopada 2017 r. w godz. 9.00 -12.00

 

(środa) będę zbierał podatek (IV rata + zaległe).

 

Można również zgłosić wszelkie wnioski i uwagi

 

Dom Kultury przy ul. Centralnej ( korty tenisowe)

 

                                                        SOŁTYS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                      UCHWAŁA nr 1/09/2017

Zebrania Wiejskiego w Górnie z dnia 24.09.2017 r. w sprawie:
przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2018 rokNa podstawie art.36 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym ( Dz.U. nr 142 z 2001 r. poz.1591 z pózniejszymi zmianami )
                                                              Zebranie Wiejskie
w sołectwie Górno postanawia, co następuje:
                                      &.1.
przeznaczyć środki ne przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku w kwocie 39.640,50 zł ( słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści złotych i 50/100)  na:
1/ wykonanie dokumentacji  geodezyjnej  dot. drogi gminnej łączącej ul.Centralną z ul. Górki na wysokości posesji Stanisława Kiełbia i Jana Drelicha
Szacowane wydatki - 1200,00 zł
2/ promocję wsi i integrację mieszkańców
Szacowane wydatki - 6000,00 zł
3/ wykonanie chodnika przy ul.Pańskiej na odcinku od posesji Eugeniusza Żarkowskiego do posesji Stanisława Kidy
Szacowane wydatki – 6800,00 zł
4/ wykonanie  projektu modenizacji infrastruktury sportowej na obiekcie WOKSiR przy ul.Sportowej
szacowane wydatki – 25.640,50 zł
                                                    &.2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
                                                                                    Przewodniczący Zebrania:

                                                                                                                                                             Sołtys Andrzej Krawiec