Kontakt

ul. Centralna 60
36-051 Górno

Kalendarium

Galeria

Zobacz wszystkie galerie w jednym miejscu

Lokalizacja

Zobacz gdzie znajdujemy się i jak do nas dojechać

Witamy na stronie Sołectwa Górno!

Napisz do nas

Rada Sołecka

Rada sołeckaciało doradcze (nie organ doradczy) działające przy sołytsie, które wspomaga jego działalność. Członkowie rady sołeckiej są wybierani przez stałych mieszkańców sołectwa na zebraniu wiejskim. Zakres działania rady sołeckiej określony jest w statucie sołectwa. Do kompetencji członków rady sołeckiej należy:

  • pomoc sołtysowi w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa,
  • inicjowanie i prowadzenie na terenie sołectwa prac możliwych do wykonania małymi środkami finansowymi i przy współudziale mieszkańców sołectwa.
Nasz Sołtys i Rada Sołecka

Lokalizacja

Nasi przedsiębiorcy